Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Съобщения на дирекция "ОСИСД", че ще се извърши въвод във владение по ПНИ на местност „Боровец-север” - 07.01.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

 

         Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс / обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006 г. в сила от 12.07.2006 г./, Дирекция “ОСИСД”, Отдел “Земеделие” при Община Варна обявява на:

Николай Колев, Роза Колева, Иван Колев и всички заинтересовани лица, че на 14.01.2019 г. в 15:00 часа, на място ще се извърши въвод във владение на наследниците на Наум Петров в НПИ 10135.5401.3000 по Плана на новообразуваните имоти на местност „Боровец-север”.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.