Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Съобщения на дирекция "ОСИСД", че ще се извърши въвод във владение по ПНИ на местност „Боровец-север”, з-ще кв.“Галата“, Община Варна - 08.01.2019 г.

Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс /обнародван в Д.В. бр.30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.2006г./, Дирекция “ОСИСД”, при Община Варна обявява на: Мария Иванова, Жеко Панчев, Манол Златев, наследниците на Ефтим Стоянов  и всички заинтересовани лица, че по искане рег. № АУ 124392ВН/19.12.18г. от Александър Георгиев, пълномощник на наследниците на Ефтим Стоянов за издаване протокол за въвод във владение на НПИ №3140, кр 5401 по плана на новообразуваните имоти на м.”Боровец-север”, з-ще кв.“Галата“, Община Варна, одобрен със заповед №РД-12-7706-313/19.10.2012г. на Областен управител на област с административен център–Варна, изменен със заповед №18-1231/09.02.2018г. на Началника на СГКК-гр.Варна, на 15.01.2019г. от 15,40 часа на място ще се извърши въвод във владение.

***

Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс /обнародван в Д.В. бр.30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.2006г./, Дирекция “ОСИСД”, при Община Варна обявява на: Снежанка Стойкова, Пенка Минчева, наследниците на Ефтим Стоянов  и всички заинтересовани лица, че по искане рег. № АУ 124390ВН/19.12.18г. от Александър Георгиев, пълномощник на наследниците на Ефтим Стоянов за издаване протокол за въвод във владение на НПИ №3138, кр 5401 по плана на новообразуваните имоти на м.”Боровец-север”, з-ще кв.“Галата“, Община Варна, одобрен със заповед №РД-12-7706-313/19.10.2012г. на Областен управител на област с административен център–Варна, изменен със заповед №18-1231/09.02.2018г. на Началника на СГКК-гр.Варна, на 15.01.2019г. от 15,30 часа на място ще се извърши въвод във владение.

***

Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс /обнародван в Д.В. бр.30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.2006г./, Дирекция “ОСИСД”, при Община Варна обявява на: Недялка Каралийчева, Маринка Цветкова, наследниците на Ефтим Стоянов  и всички заинтересовани лица, че по искане рег. № АУ 124385ВН/19.12.18г. от Александър Георгиев, пълномощник на наследниците на Ефтим Стоянов за издаване протокол за въвод във владение на НПИ №3137, кр 5401 по плана на новообразуваните имоти на м.”Боровец-север”, з-ще кв.“Галата“, Община Варна, одобрен със заповед №РД-12-7706-313/19.10.2012г. на Областен управител на област с административен център–Варна, изменен със заповед №18-1231/09.02.2018г. на Началника на СГКК-гр.Варна, на 15.01.2019г. от 15,20 часа на място ще се извърши въвод във владение.

 

 


Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.