Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Съобщения на дирекция "ОСИСД", че ще се извърши въвод във владение по ПНИ на м. „Боровец-север“, землище „Аспарухово“- Община Варна - 08.01.2019 г.

***

Във връзка със задълженията на Община Варна по прилагане на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и постъпило заявление рег.№ АУ 124377ВН /19.12.2018 г. от н-ци на Ефтим Николов Стоянов, чрез пълномощник Александър Георгиев Георгиев за издаване протокол за въвод във владение в ПИ 10135.5401.3133, обявява на Станьо Василев Колев и Елена Николова Бонева, че на 15.01.2019г. от 16,00 часа на място ще се извърши въвод във владение в ПИ 3133 по ПНИ  на на м. „Боровец-север“, землище „Аспарухово“- Община Варна, кад. район 401., одобрен със Заповед № РД-12-7706-313/19.10.2012г. на Областен управител на област с административен център гр.Варна, изменен със Заповед  № 18-1231-09.02.2018г. на Началника на СГКК- гр.Варна

***

Във връзка със задълженията на Община Варна по прилагане на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и постъпило заявление рег.№ АУ 124381ВН /19.12.2018 г. от н-ци на Ефтим Николов Стоянов, чрез пълномощник Александър Георгиев Георгиев за издаване протокол за въвод във владение в ПИ 10135.5401.3135, обявява на Живко Демиров Ангелов, Ненка Кузманова Атанасова, Христо Борисов Желязков , Георги Любенов Иванов и Киро Николов Киров, че на 15.01.2019г. от 15,00 часа на място ще се извърши въвод във владение в ПИ 3135 по ПНИ  на на м. „Боровец-север“, землище „Аспарухово“- Община Варна, кад. район 401., одобрен със Заповед № РД-12-7706-313/19.10.2012г. на Областен управител на област с административен център гр.Варна, изменен със Заповед  № 18-1231-09.02.2018г. на Началника на СГКК- гр.Варна

***

Във връзка със задълженията на Община Варна по прилагане на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и постъпило заявление рег.№ АУ 124384ВН /19.12.2018 г. от н-ци на Ефтим Николов Стоянов, чрез пълномощник Александър Георгиев Георгиев за издаване протокол за въвод във владение в ПИ 10135.5401.3136, обявява на Костадинка Георгиева Гигова и Нина Иванова Пешева, че на 15.01.2019г. от 15,10 часа на място ще се извърши въвод във владение в ПИ 3136 по ПНИ  на на м. „Боровец-север“, землище „Аспарухово“- Община Варна, кад. район 401., одобрен със Заповед № РД-12-7706-313/19.10.2012г. на Областен управител на област с административен център гр.Варна, изменен със Заповед  № 18-1231-09.02.2018г. на Началника на СГКК- гр.Варна

 

 


Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.