Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
17 януари 2019

Район "Одесос" публикува Заповед № 009/15.01.2019 г. на Глaвен архитект на Община Варна за допускане изработване на ПУП за изменение на ПУП-ПРЗ в кв. 378 по плана на 10-ти м. р. на гр. Варна- 17.01.2019 г.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.