Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
17 януари 2019

Заповед № 010/15.01.2019 г. на Главния архитект на Община Варна за допускане изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IX-15 - 17.01.2019 г.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.