Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
28 януари 2019

Съобщения на дирекция "ОСИСД", че ще се извърши въвод във владение по на ПИ 4407 по ПНИ на с.о. „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата” - 28.01.2019 г.

1.Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал.1 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна, уведомява:

-     Стоянка Чакърова, Нели Станкова, Ивелина Манчева от гр. Варна и всички заинтересовани лица, че: 

             По искане вх.№ АУ 002289 ВН/07.01.2019г. от н-ци на Радка Петрова е започнало административно производство по издаването на протокол за въвод във владение на ПИ 4407 по ПНИ на с.о. „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата” и на 06.02.2019г. от 10.30 ще се извърши въвод във владение на място. 

 

2.Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал.1 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна, уведомява:

-     Яни Киров, Янка Георгиева, Пламен Петров от гр. Варна и всички заинтересовани лица, че: 

             По искане вх.№ АУ 002285 ВН/07.01.2019г. от н-ци на Радка Петрова е започнало административно производство по издаването на протокол за въвод във владение на ПИ 4407 по ПНИ на с.о. „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата” и на 06.02.2019г. от 10.40 ще се извърши въвод във владение на място. 

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.