Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
29 януари 2019

Обявление на дирекция "ОСИСД",че в изпълнение на чл. 61, ал.3 от АПК за съставени заповеди на Кмета на община Варна - 29.01.2019 г.

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

         Днес 29.01.2019 г. в изпълнение на чл. 61, ал.3 от АПК, Дирекция “Общинска собственост, икономика и стопански дейности” при Община Варна обявява на всички заинтересовани лица, че са съставени следните заповеди на Кмета на община Варна:

 

Основание

Заповед №

Адрес на имота

Вид на имота

1.

Чл.35, ал.3 от ЗОС

0224/24.01.2019 г

Варна, ул.“Любов“ №17

ПИ №10135.3515.274

Поземлен имот

2.

Чл.35, ал.3 от ЗОС

0226/24.01.2019 г

Варна, ул.“Хаджи Димитър“ №36

ПИ №10135.1502.178

Поземлен имот

3.

Чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС

0225/24.01.2019 г

Варна, ул.“Кирил и Методий“№36

ПИ №10135.5505.257

Поземлен имот

4.

Чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС

0227/24.01.2019 г

Варна, СО „Ракитника“

ПИ №10135.5426.2325

Поземлен имот

5.

Чл.37, ал.4, т.4 от ЗОС

0222/24.01.2019 г

Варна, ж.к.“Младост“ І-ви м.р.

ПИ №10135.3512.89

Поземлен имот

6.

Чл.56, ал.2 от АПК

0203/24.01.2019 г

Варна, ул.“Петко Напетов“ №54

ПИ №10135.52.580

Поземлен имот

7.

Чл.56, ал.2 от АПК

0202/24.01.2019 г

Варна, СО „Боровец-юг“

ПИ №10135.5404.4767

Поземлен имот

8.

Чл.56, ал.1 от АПК

0201/24.01.2019 г

Варна, ул.“Нежност“ №7

ПИ №10135.3515.122

Поземлен имот

 

 

На основание чл. 34 от АПК, заинтересованите граждани и организации в срок не по- дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.

 

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.