Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
29 януари 2019

Съобщения на дирекция "ОСИСД", че ще се извърши въвод във владение на ПИ 4575 по ПНИ на с.о. „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата” - 29.01.2019 г.

Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал.1 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна, уведомява:

-     Тодорка Гоголачева, Лена Иванова, Лъчезар Гоголачев, Миглена Делчева, Радослав Делчев от гр. Варна и всички заинтересовани лица, че: 

По искане вх. № АУ 002542 ВН/08.01.2019г. на Община  Варна от н-ци на Колю Русев е започнало административно производство по издаването на протокол за въвод във владение на ПИ 4575 по ПНИ на с.о. „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата” и на 06.02.2019г. от 10.30 ч. ще се извърши въвод във владение на място. 

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.