Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Район "Одесос" публ. Зап. 068/29.01.2019 г. на Главния архитект на Община Варна за допускане изработване на проект за ПУП за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IV за „Общ. обсл.“ (ПИ № 10135.1507.995), кв. 67 по плана на 8-ми м. р. на гр. Варна, бул. „Приморски“ № 51 - 06.02.2019 г.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.