Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Район "Одесос" публикува Заповеди № 070/29.01.2019 г., № 071/29.01.2019 г., № 074/31.01.2019 г. на Гл. арх. на Община Варна - 08.02.2019 г.

Район "Одесос" публикува Заповед № 070/29.01.2019 г. на Гл. арх. на Община Варна за допускане изработване на ПУП за изменение на ПУП-ПРЗ  за УПИ ІX-4,5 (ПИ № 10135.1501.38 и ПИ № 10135.1501.39) в кв. 285 по плана на 9-ти м. р. на гр. Варна, ул. „Никола Обрешков“ № 18 и ул. „Ивайло“ № 77.

Район "Одесос" публикува Заповед № 071/29.01.2019 г.  на Гл. арх. на Община Варна за допускане изработване на проект за ПУП- ПРЗ за изменение на ИЗРП на част от кв. 51 по плана на 8-ми м.р. на гр. Варна за УПИ VII “жил. стр. и археология“ (ПИ №10135.1507.664 и ПИ №10135.1507.675), УПИ XII-3 (ПИ №10135.1507.678) и УПИ XI-2 (ПИ №10135.1507.679) в кв. 51 по плана на 8-ми м.р. на гр. Варна и ПУП-ПР за УПИ V-13 (ПИ №10135.1507.676) и УПИ VI-14 (ПИ №10135.1507.677) в кв. 51 по плана на 8-ми м.р. на гр. Варна и изменение на ул. регулация от о.т. 98 до о.т 116. 

Район "Одесос" публикува Заповед № 074/31.01.2019 г.  на Гл. арх. на Община Варна за допускане изработване на ПУП за изменение на ПУП-ПРЗ  за УПИ IV-538 „за офиси“ (ПИ № 10135.1506.538), кв. 141 по плана на 7-ми м. р. на гр. Варна, ул. „Дунав“ № 10.

 

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.