Търсене
Начало » Обяви » Търгове
15 февруари 2019

Обявления на дирекция "ОСИСД" за спечелил публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост - 15.02.2019 г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ 

В изпълнение на чл. 93, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дирекция “Общинска собственост, икономика и стопански дейности” при община Варна обявява:

 

КАТЯ ЯНЧЕВА ИВЕЛИНОВА 

 

за спечелил публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в община Варна, с. Каменар, кв. 28, представляващ УПИ ІІІ-общ., с площ 477 кв.м., при граници: улица, УПИ ІV-общ., УПИ ХІV-общ., УПИ ІІ-общ. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №5406/01.12.2008г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ 

   В изпълнение на чл. 93, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дирекция “Общинска собственост, икономика и стопански дейности” при община Варна обявява:

 

„КЕЙОУН“ ЕООД 

 

за спечелил публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в град Варна, район „Приморски‟, ул. „Доктор Ал.Недялков“, представляващ ПИ с идентификатор 10135.2554.128, с площ 379 кв.м., при граници: ПИ 10135.2554.127, ПИ 10135.2554.141, ПИ 10135.2554.142, ПИ 10135.2554.130, ПИ 10135.2554.129, ПИ 10135.2554.125., предмет на Акт за частна общинска собственост №9905/06.06.2018г.

ОБЯВЛЕНИЕ 

   В изпълнение на чл. 93, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дирекция “Общинска собственост, икономика и стопански дейности” при община Варна обявява:

 

„ТЕНДЕНЦА РЕЙТ“ ЕООД 

 

за спечелил публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в община Варна, село Тополи, ул. „Кестен“, представляващ Поземлен имот с идентификатор 72709.501.802, с площ 621 кв.м., при граници: ПИ72709.501.1033, ПИ72709.501.803 и ПИ72709.501.1035., предмет на Акт за частна общинска собственост №8634/17.08.2015г.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.