Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
11 март 2019

Съобщение на дирекция "ОСИСД" за извършване на въвод във владение в НПИ №85, кр. 551 по плана на новообразуваните имоти на м. СО ”Ракитника” -11.03.2019 г.

Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс /обнародван в Д.В. бр.30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.2006г./, Дирекция “ОСИСД”, при Община Варна обявява на: Алекси Алексиев, Маргарита Бояджиева,         Диана Панова, Софка Любчева, Иван Панайотов, Димитър Христов, Никола Николов, Тихомир Николов, Наталия Филипова и всички заинтересовани лица, че по искане рег. № АУ017084ВН/15.02.2019г. от Наталия Филипова чрез пълномощник Иван Иванов за издаване протокол за въвод във владение в НПИ №85, кр. 551 по плана на новообразуваните имоти на м. СО ”Ракитника”, з-ще кв.“Галата“, Община Варна, одобрен със заповед №РД-1-7706/412/25.11.2003г. на Областен управител на област с административен център–Варна, изменен със заповед №КД-14-03-2519/02.10.2012г. на Началник СГКК-гр.Варна на 14.03.2019г. от 15,00 часа на място ще се извърши въвод във владение.

 

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.