Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
14 март 2019

Съобщения на дирекция "ОСИСД",че е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване удостоверение по обстоятелствена проверка в м. С.О. „Боровец-юг“, Община Варна -14.03.2019 г.

Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна обявява на наследниците на Екатерина Ябланска: Василка Ябланска, Мария Табакова и всички заинтересовани лица, че:            

По заявление вх. № АУ 087612ВН/03.09.2018г. на Община Варна от Александър Ганчев, е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване удостоверение по обстоятелствена проверка за ПИ № 10135.5403.3448 в м. С.О. „Боровец-юг“, Община Варна. 

      Производството ще завърши със заверка на молбите – декларации и издаване на удостоверение, за снабдяване с документ за собственост по обстоятелствена проверка.

 

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.