Търсене
Начало » Обяви » Конкурси
12 април 2019

Резултати от конкурс за малки проекти на тема “Реализиране на иновативни социални дейности за интеграция след проучване потребностите на уязвимите социални групи чрез финансиране на неправителствени организации от oбщина Варна” - 12.04.2019 г.

Резултати от конкурс за малки проекти на тема

 “Реализиране на иновативни социални дейности за интеграция след проучване потребностите на уязвимите социални групи чрез финансиране на неправителствени организации от oбщина Варна”, финансиран от Социална програма 2019 г. на Община Варна

 Въз основа на проведен конкурс от комисия, назначена със заповед на Кмета на Община Варна след разглеждане и оценяване на проектните предложения, и на основание на изготвен протокол бяха класирани за финансиране следните малки проекти:

 

Организация

Наименование на проекта

1.

Сдружение „Младежки алианс - Варна“

„Ежедневни дейности в карти“

2.

Фондация „Карин дом“

„Въвеждане на иновативен метод за учене в ежедневието – пример за успешно родителство“

3.

Сдружение „Живот без алкохол“

„Социални последици от употребата на психоактивни вещества при млади момичета, бременни и родилки“

4.

Национален алианс за социална отговорност

„Партньорство за иновативност в развитгието на социалните услуги и заетостта за хората с уврежданията“

5.

Асоциация „Да съхраним жената“

„Мобилен екип за подкрепа на възрастни с увреждания в дома“

6.

Сдружение „Дари усмивка“

„Академия за екологично образование и възпитание“

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/П/

(Таня Василева)

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.