Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Обявление на дирекция "ОСИСД" за започнало административно производство по издаването на протокол за въвод във владение на ПИ 1651 по ПНИ на с.о. „Добрева чешма” - 15.04.2019 г.

Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал.1 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна, уведомява всички заинтересовани лица, че: 

        По искане вх.№ АУ 023837 ВН/07.03.2019г. от н-ци на Димитра Йорданова е започнало административно производство по издаването на протокол за въвод във владение на ПИ 1651 по ПНИ на с.о. „Добрева чешма” и на 17.04.2019г. ще се извърши въвод във владение. 

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.