Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
14 май 2019

Обявление на дирекция "ОСИСД" за започнало административно производство по издаването на протокол за въвод във владение на НПИ №3727, кр 5403 по плана на новообразуваните имоти на м.”Боровец-юг”, з-ще кв.“Галата“, Община Варна - 14.05.2019 г

Обявление 

Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс /обнародван в Д.В. бр.30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.2006г./, Дирекция “ОСИСД”, при Община Варна обявява на всички заинтересовани лица, че по заявление рег.№ АУ 096278ВН/18.10.17г. от Васил Василев за издаване протокол за въвод във владение на НПИ №3727, кр 5403 по плана на новообразуваните имоти на м.”Боровец-юг”, з-ще кв.“Галата“, Община Варна, одобрен със Заповеди №№РД-1-7706/467/04.12.2002г., №РД-1-7706/68/11.03.2003г. на Областен управител на област с административен център Варна, на 27.05.2019г. от 15,00 часа на място ще се извърши въвод във владение.

 

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.