Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
14 май 2019

Съобщение на дирекция "АГУП" относно указания за аварийно-временно укрепване за сградата - недвижима културна ценност с административен адрес:ул. „Шейново“ № 16 в гр. Варна - 14.05.2019 г

СЪОБЩЕНИЕ

до Стела Стаменова Михова,

адрес: ул. „Любен Каравелов“ № 14, гр. Варна;

до Кичка Калоянова Туйкова,

адрес: ул. „Шейново“ № 16, гр. Варна;

до Мария Динкова Пенчева,

адрес: ул. „Шейново“ № 16, гр. Варна;

до Петър Николов Петров,

адрес: ул. „Васил Левски“ № 5, ет. 4, ап. 28, гр. Пловдив;

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 Моля да се явите в отдел „Недвижимо културно наследство“, дирекция „Архитектура, градоустройство и устройствено планиране“ на Община Варна, на адрес: гр. Варна, бул. „Съборни“ № 19А, ет. 2, ст. 11, за да се запознаете с Указания за аварийно-временно укрепване на сградата с административен адрес: ул. „Шейново“ № 16 в гр. Варна, издадени на 20.02.2019 г. на основание чл. 72, ал. 3 от Закона за културното наследство. Предписанията в тях трябва да се изпълнят от всички собственици на сградата в определения срок.

 В случай, че в 14-дневен срок от съобщаването, не се явите, за да се запознаете с указанията, ще се счита, че те са Ви съобщени редовно на основание чл. 61 от АПК.

 Съобщението е поставено на таблото за обявления на Община Варна и на сградата с административен адрес: ул. „Панайот Волов“ № 8 в гр. Варна.

 Посочените в съобщението лични данни на физическите лица да се използват само за целите на административното производство и до неговото приключване.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.