Търсене
Начало » Обяви » Търгове
13 юни 2019

Обявления на дирекция "ОСИСД" за спечелил публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост - 13.06.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ   

В изпълнение на чл. 93, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дирекция “Общинска собственост, икономика и стопански дейности” при община Варна обявява: 

                                     АНТОАНЕТА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА 

за спечелил публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в град Варна, район „Аспарухово‟, с.о. „Ракитника“, представляващ ПИ с идентификатор 10135.5426.2321, с площ 567 кв.м., при граници: ПИ 10135.5426.113, ПИ 10135.5426.114, ПИ 10135.5426.111, ПИ 10135.5426.110, ПИ 10135.5426.2320, ПИ 10135.5016.33, ПИ 10135.5426.112, предмет на Акт за частна общинска собственост №9641/06.10.2017г.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.