Търсене
Начало » Обяви » Търгове
17 юни 2019

Обявления на дирекция "ОСИСД" за спечелил публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост - 17.06.2019 г.

 ОБЯВЛЕНИЕ

 

 В изпълнение на чл. 93, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дирекция “Общинска собственост, икономика и стопански дейности” при община Варна обявява:

 СНЕЖАНКА ИВАНОВА СТАНЕВА – ПАШОВА

 

за спечелил публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в град Варна, район „Аспарухово‟, с.о. „Боровец-Юг“, представляващ ПИ с идентификатор 10135.5403.3503, с площ 1123 кв.м., при граници: ПИ 10135.5403.3499, ПИ 10135.5403.2022, ПИ 10135.5403.4024, ПИ 10135.5403.9522, предмет на Акт за частна общинска собственост №9664/06.10.2017г..

 

 

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.