Търсене
Начало » Обяви » Търгове

Обявление за резултати за формирана оценка от предложенията, които отговарят на компонентите след публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обекти разположени на територията на парк „Възраждане“ - 19.06.2019 г.

В изпълнение на чл. 74, ал. 4 от „Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление с общинско имущество“, след проведен публично оповестен конкурс на 18.06.2019 г. от 10.00 часа в зала „Пленарна‟, в сградата на община Варна на бул. „Осми приморски полк” №43, на основание заповед № 2006/23.05.2019  г. на кмета на община Варна:

ОБЯВЛЕНИЕ

Резултати за формирана оценка от предложенията, които отговарят на компонентите в заповед № 2006/23.05.2019 г. на кмета на община Варна за отдаване под наем на обекти разположени на територията на парк „Възраждане“, представляващи: тоалетна в обслужващата сграда /източно от охранителния канал/ с площ от 23,70 кв.м; тоалетна в обслужващата сграда /западно от охранителния канал/ с площ от 23,70 кв.м ; заведение – летен бар и павилион-тераса – с обща площ от 159 кв.м:

Конкурсната комисия обявява „БОХЕМИ БГ“ ООД със сертификат № 1 за спечелил публично оповестен конкурс за отдаване под наем, с оценка 95,71 и съгласно чл. 74, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество да бъде изготвен мотивиран доклад до Кмета на община Варна за определяне на участника спечелил конкурса.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.