Търсене
Начало » Обяви » Търгове

Обявление за резултати за формирана оценка от предложенията, които отговарят на компонентите след публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот - общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Христо Смирненски“- 19.06.2019 г.

В изпълнение на чл. 74, ал. 4 от „Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление с общинско имущество“, след проведен публично оповестен конкурс на 18.06.2019 г. от 16.30 часа в зала „201‟, канцелария на Общински съвет – Варна на втория етаж в сградата на община Варна на бул. „Осми приморски полк” №43, на основание заповед № 2060/27.05.2019  г. на кмета на община Варна:

ОБЯВЛЕНИЕ

Резултати за формирана оценка от предложенията, които отговарят на компонентите, указани в заповед № 2060/27.05.2019 г. на кмета на община Варна за отдаване под наем на имот - общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Христо Смирненски“:

Конкурсната комисия обявява „МЕТАН ГРУП“ ООД със сертификат № 2 за спечелил публично оповестен конкурс за отдаване под наем, с оценка 96,17 и съгласно чл. 74, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество да бъде изготвен мотивиран доклад до Кмета на община Варна за определяне на участника спечелил конкурса.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.