Търсене
Начало » Обяви » Конкурси

Община Варна набира кандидати за длъжност Изпълнител „Шофьор - ловец” в дейност „Общински приют за безстопанствени кучета” към дирекция “Управление на сигурността и контрол на обществения ред” при Община Варна - 20.06.2019 г.

ОБЩИНА ВАРНА

НАБИРА КАНДИДАТИ

За длъжност   

ИзпълнителШофьор - ловец” в дейност „Общински приют за безстопанствени кучета” към дирекция “Управление на сигурността и контрол на обществения ред”, отдел „Опазване на обществения ред” при Община Варна - 2 щ.бр. 

 

1.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1.1.Степен на завършено образование – Не се изисква;

1.2.Професионална област – Не се изисква;

1.3.Професионален опит – Не се изисква.

2. Допълнителни изисквания:

  • Свидетелство за управление на МПС

3.Начин на провеждане:

Подборът за заемане на длъжността ще се проведе чрез събеседване.

4.Документи за участие:

Кандидатите за участие в подбора представят следните документи:

4.1.Заявление за участие по образец, към което се прилагат:

4.2.Автобиография

4.3.Копие от свидетелство за управление на МПС.

5.Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие се представят в срок до 18.00 часа на 05.07.2019 г. на адрес : гр. Варна, бул. “Осми приморски полк” № 43 в Информационен център на Община Варна ет.1 лично от кандидатите.

6.Допускането до участие в събеседването ще се извърши от комисия, която ще определи датата и мястото на провеждането му.

7.Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Изпълнява дейности по залавяне и транспортиране на бездомни кучета.

Участва в изготвяне на план-график за работата на екипа на ОПБК по залавяне на бездомните кучета и тяхното нормално транспортиране до ОПБК в с. Каменар.

Следи за техническата изправност на автомобила, извършва измиване и почистване, пази автомобила от външни повреди.

Разработва и попълва необходимата документация, съобразено с установения ред и нормативните документи.

Води отчет за горивото и изминатите километри, които вписва в пътен лист и отчита своевременно.

8. Месторабота / адрес на работното място:    

Община Варна, с. Каменар, Общински приют за безстопанствени кучета

9. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: до 820 лева.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на Закона за Защита на Личните Данни и ще бъдат използвани само и единствено за целите на настоящия подбор. Община Варна се задължава да ги пази и да не ги предоставя на трети лица.

 

 

За информация:

Адрес: Бул. “Осми приморски полк” № 43

Административно звено: отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол” към дирекция “Управление на човешките ресурси и административни услуги”

http://www.varna.bg/

Телефон за контакт: 052/820-171

Лице за контакт: Дора Кръстева

Изтегли документи

Помощ?

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.