Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
15 юли 2019

Обявление на дирекция "ОСИСД", ще бъде извършен въвод във владение 1661 по ПНИ на с.о. „Добрева чешма” - 15.07.2019 г.

Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал.1 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна, уведомява:

Асен Кунчев и всички заинтересовани лица, че: 

        По искане вх.№ АУ 062954 ВН/28.06.2019г. от н-ци на Деспина Кълчаклиева е започнало административно производство по издаването на протокол за въвод във владение на ПИ 1661 по ПНИ на с.о. „Добрева чешма” и на 23.07.2019г. от 10.30 ще се извърши въвод във владение на място. 

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.