Търсене
Начало » Обяви » Търгове
23 юли 2019

Обявления на дирекция "ОСИСД" за спечелил публичен търг с явно наддаване за продажба , недвижим имот - частна общинска собственост - 23.07.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ 

В изпълнение на чл. 93, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дирекция “Общинска собственост, икономика и стопански дейности” при община Варна обявява:

 

РОСИЦА НИКОЛОВА АТАНАСОВА

 

за спечелил публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в град Варна, район „Приморски‟, с.о. „Ален Мак“, представляващ ПИ с идентификатор 10135.2515.3907, с площ 637 кв.м., при граници: ПИ10135.2515.3896, ПИ10135.2515.9577, ПИ10135.2515.764, ПИ10135.2515.763 и ПИ10135.2515.762, предмет на Акт за частна общинска собственост №9887/30.05.2018г.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.