Търсене
Начало » Обяви » Търгове
24 юли 2019

Обявления на дирекция "ОСИСД" за спечелил публичен търг с явно наддаване за продажба , недвижим имот - частна общинска собственост - 24.07.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ 

  

В изпълнение на чл. 93, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дирекция “Общинска собственост, икономика и стопански дейности” при община Варна обявява:

 

ЦВЕТАН НЕДЯЛКОВ ХРИСТОВ

 

за спечелил публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственостнаходящ се в град Варна, район „Аспарухово‟, с.о. „Боровец – юг, представляващ ПИ10135.5403.4382, с площ 1041кв.м., при граници: при граници: ПИ 10135.5403.2152, ПИ 10135.5403.9640, ПИ 10135.5403.4381, ПИ 10135.5403.2148, ПИ 10135.5403.2147, 10135.5403.3207 и 10135.5403.2144, предмет на Акт за частна общинска собственост АОС №9220/19.10.2016г.

ОБЯВЛЕНИЕ 

 

  

В изпълнение на чл. 93, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дирекция “Общинска собственост, икономика и стопански дейности” при община Варна обявява:

 

ВЕЛИЧКА РОСЕНОВА ГЕОРГИЕВА 

 

за спечелил публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост находящ се в град Варна, район „Аспарухово‟, с.о. „Боровец-Юг“, представляващ ПИ с идентификатор 10135.5403.3811, с площ 350 кв.м., при граници: ПИ 10135.5403.3096, ПИ 10135.5403.1061, ПИ 10135.5403.9502, ПИ 10135.5403.1062, ПИ 10135.5403.1311., предмет на Акт за частна общинска собственост №9049/02.06.2016г. 

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.