Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
30 юли 2019

Обявление на дирекция "ОСИСД",че ще се проведе пробно преброяване на земеделските стопанства на територията на цялата страна в това число гр. Варна - 30.07.2019 г.

                                                   

О Б Я В Л Е Н И Е

         Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна обявява на: всички заинтересовани лица, че: 

        В изпълнение на чл.20 от Закона за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2020 год., в периода от 01.09.2019г. – 11.10.2019г., ще се проведе пробно преброяване на земеделските стопанства на територията на цялата страна. Със Заповед на Министъра на МЗХГ са определени населените места за пробно преброяване, в това число гр. Варна.

        Организацията по провеждането, събиране на данните и контролът на информацията, ще се реализира от Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Варна.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.