Търсене

Информация за изпълнението на приходите и разходите по бюджета на Община Варна за периода 01.01.2019 г. - 30.06.2019 г.