Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Обявление на дирекция "ОСИСД", че е издаден протокол за въвод във владение на ПИ 795, м. Ален мак – с.о., земл. кв. Виница, общ. Варна - 08.08.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

  Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс / в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция “Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел “Земеделие” при Община Варна уведомява:

Борислав Иванов и всички заинтересовани лица, че във връзка със започнало административно производство по заявление вх. № АУ 066802 ВН / 09.07.2019 г. е издаден протокол за въвод във владение на ПИ 795, м. Ален мак – с.о., земл. кв. Виница, общ. Варна.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.