Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
16 август 2019

Съобщение на дирекция АГУП за неполучени съобщения до собствениците на ПИ 10135.2569.170 - 16.08.2019 г.

Във връзка с изпълнение разпоредбите на чл. 128, ал. 3 от ЗУТ по съобщаване на изработен ПУП – ПРЗ за УПИ Х-154 „за жилищни сгради и ТП“, кв. 6, по плана на  КК „Св. Св. Константин и Елена, гр. Варна, моля да публикувате на интернет страницата на община Варна съобщение до собствениците в ПИ 10135.2569.170:

МАРА ТОДОРОВА ВЪЛЧЕВА, ГЕОРГИ ПЕТРОВ ОГНЕВ, МИЛЕН ИВАНОВ ПЕТКОВ,МАРТИНА СТОЙЧЕВА ПЕТКОВА, АНТОН ПАВЛОВ АНДОНОВ, ЦВЕТЕЛИНА НИКОЛАЕВА ПЕНЧЕВА-АНДОНОВА, ЖИВКО МИХАЛЕВ ДИМИТРОВ, СВЕТЛОМИРА РУМЕНОВА ТОДОРОВА, РУМЕН ДИМИТРОВ ТОДОРОВ, ВАНЯ РУМЕНОВА ТОДОРОВА, МИЛЮ ВЪЛЧЕВ ЖЕЛЯЗКОВ, ТАТЯНА ВАСИЛЕВНА ПЕТРОВА,  ВЕНЕЛИН КРЪСТЕВ КРЪСТЕВ, ПЛАМЕН САВОВ ФОТЕВ, АЛБЕНА ПЕЕВА ЧОЛАКОВА, ИЛИЯН ВЕНКОВ ИЛИЕВ, МАРИЙКА АТАНАСОВА АПОСТОЛОВА, ЗЛАТКА ПРОДАНОВА СТОЕВА, АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВИЧ КИРДЯЙКИН, ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА КИРДЯЙКИНА, ЛЮБОВ ИВАНОВНА МАКСИМОВА, ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ ПЕТРУШКИН, СТАНИСЛАВ ВИКТОРОВИЧ ПЕТУХОВ, МИХАИЛ УЛАНОВ, ПЕТЕР ЛАЙКАМ, ЛЮДМИЛА ЛАЙКАМ, ЕЛЕНА УЛАНОВА, ЮЛИЯ СВАРИНСКА

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.