Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
02 септември 2019

Общинска служба по земеделие - Варна обявява окончателен регистър на имотите и карта на масивите за ползване за землищата на община Варна за стопанската 2019-2020 година - 02.09.2019 г.

 

Относно: вх. № РД 19016124 ВН/29.08.2019 г.

ОБЯВА

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВАРНА, НА  ОСНОВАНИЕ ЧЛ.74, АЛ.1 ОТ ППЗСПЗЗ, ОБЯВЯВА ОКОНЧАТЕЛЕН РЕГИСТЪР НА ИМОТИТЕ И КАРТА НА МАСИВИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА ВАРНА ЗА СТОПАНСКАТА 2019-2020 ГОДИНА

                                                                          

ОСЗ- ВАРНА 

 

СЪГЛАСНО РАЗПОРЕДБАТА НА ЧЛ. 74, АЛ. 4 ОТ ППЗСПЗЗ, ПРОМЕНИ В ПРОЕКТИТЕ НА РЕГИСТЪРА И КАРТАТА МОГАТ ДА СЕ ПРАВЯТ В СРОК ДО 30 АВГУСТ ЗА СПОРАЗУМЕНИЕТО И В СРОК ДО 25 СЕПТЕМВРИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО ПО ИНИЦИАТИВА НА КОМИСИЯТА ИЛИ НА ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА.

 

ИЗГОТВЕНИТЕ РЕГИСТЪР НА ИМОТИТЕ И КАРТА НА МАСИВИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА ВАРНА МОГАТ ДА БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ В ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. ВАРНА БУЛ.  „ОСМИ ПРИМОРСКИ ПОЛК“ № 110.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.