Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
02 септември 2019

Съобщение до собственика на поземлен имот с идентификатор 30497.13.59 относно издадена Заповед на Заместник-кмет на община Варна за одобряване на ПУП план-извадка ПРЗ по плана на с. Звездица - 02.09.2019 г.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.