Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Обявление на дирекция "ОСИСД", че на място ще се извърши въвод във владение по Плана на новообразуваните имоти на местност Боровец - юг - 09.09.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

          Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс / обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006 г. в сила от 12.07.2006 г./, Дирекция “ОСИСД”, Отдел “Земеделие” при Община Варна обявява на:

Митю Димитров, Михаил Зографов и всички заинтересовани лица, че на 11.09.2019 г. в 10:00 часа, на място ще се извърши въвод във владение на наследниците на Тодор и Савина Райнови: Тодор Ангелов в НПИ 3194 по Плана на новообразуваните имоти на местност Боровец - юг, одобрен със заповед № РД-1-7706(467)/04.12.2002 г. и № РД-1-7706 (68)/11.03.2003 г. на Областния управител на област с административен център Варна.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

          Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс / обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006 г. в сила от 12.07.2006 г./, Дирекция “ОСИСД”, Отдел “Земеделие” при Община Варна обявява на:

Ради Радев, Керанка Михайлова и всички заинтересовани лица, че на 11.09.2019 г. в 10:10 часа, на място ще се извърши въвод във владение на наследниците на Тодор и Савина Райнови: Тодор Ангелов в НПИ 3257 по Плана на новообразуваните имоти на местност Боровец - юг, одобрен със заповед № РД-1-7706(467)/04.12.2002 г. и № РД-1-7706 (68)/11.03.2003 г. на Областния управител на област с административен център Варна.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

          Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс / обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006 г. в сила от 12.07.2006 г./, Дирекция “ОСИСД”, Отдел “Земеделие” при Община Варна обявява на:

Тодор Николов и всички заинтересовани лица, че на 11.09.2019 г. в 10:20 часа, на място ще се извърши въвод във владение на наследниците на Тодор и Савина Райнови: Тодор Ангелов в НПИ 3258 по Плана на новообразуваните имоти на местност Боровец - юг, одобрен със заповед № РД-1-7706(467)/04.12.2002 г. и № РД-1-7706 (68)/11.03.2003 г. на Областния управител на област с административен център Варна.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

          Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс / обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006 г. в сила от 12.07.2006 г./, Дирекция “ОСИСД”, Отдел “Земеделие” при Община Варна обявява на:

Стоян Димитров, н-ци на Марийка Авджиева, Женя Димитрова, Васил Авджиев и всички заинтересовани лица, че на 11.09.2019 г. в 10:30 часа, на място ще се извърши въвод във владение на наследниците на Тодор и Савина Райнови: Тодор Ангелов в НПИ 3262 по Плана на новообразуваните имоти на местност Боровец - юг, одобрен със заповед № РД-1-7706(467)/04.12.2002 г. и № РД-1-7706 (68)/11.03.2003 г. на Областния управител на област с административен център Варна.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

          Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс / обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006 г. в сила от 12.07.2006 г./, Дирекция “ОСИСД”, Отдел “Земеделие” при Община Варна обявява на:

Димчо Николов, Марин Иванов и всички заинтересовани лица, че на 11.09.2019 г. в 10:40 часа, на място ще се извърши въвод във владение на наследниците на Тодор и Савина Райнови: Тодор Ангелов в НПИ 3798 по Плана на новообразуваните имоти на местност Боровец - юг, одобрен със заповед № РД-1-7706(467)/04.12.2002 г. и № РД-1-7706 (68)/11.03.2003 г. на Областния управител на област с административен център Варна.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

          Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс / обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006 г. в сила от 12.07.2006 г./, Дирекция “ОСИСД”, Отдел “Земеделие” при Община Варна обявява на:

Никола Петров и всички заинтересовани лица, че на 11.09.2019 г. в 10:50 часа, на място ще се извърши въвод във владение на наследниците на Тодор и Савина Райнови: Тодор Ангелов в НПИ 3250 по Плана на новообразуваните имоти на местност Боровец - юг, одобрен със заповед № РД-1-7706(467)/04.12.2002 г. и № РД-1-7706 (68)/11.03.2003 г. на Областния управител на област с административен център Варна.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

          Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс / обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006 г. в сила от 12.07.2006 г./, Дирекция “ОСИСД”, Отдел “Земеделие” при Община Варна обявява на:

Стоянка Георгиева, Георги Трифонов и всички заинтересовани лица, че на 11.09.2019 г. в 11:00 часа, на място ще се извърши въвод във владение на наследниците на Тодор и Савина Райнови: Тодор Ангелов в НПИ 3236 по Плана на новообразуваните имоти на местност Боровец - юг, одобрен със заповед № РД-1-7706(467)/04.12.2002 г. и № РД-1-7706 (68)/11.03.2003 г. на Областния управител на област с административен център Варна.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

          Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс / обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006 г. в сила от 12.07.2006 г./, Дирекция “ОСИСД”, Отдел “Земеделие” при Община Варна обявява на:

Петя Казакова и всички заинтересовани лица, че на 11.09.2019 г. в 11:10 часа, на място ще се извърши въвод във владение на наследниците на Тодор и Савина Райнови: Тодор Ангелов в НПИ 3221 по Плана на новообразуваните имоти на местност Боровец - юг, одобрен със заповед № РД-1-7706(467)/04.12.2002 г. и № РД-1-7706 (68)/11.03.2003 г. на Областния управител на област с административен център Варна.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

          Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс / обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006 г. в сила от 12.07.2006 г./, Дирекция “ОСИСД”, Отдел “Земеделие” при Община Варна обявява на:

Марин Димитров и всички заинтересовани лица, че на 11.09.2019 г. в 11:20 часа, на място ще се извърши въвод във владение на наследниците на Тодор и Савина Райнови: Тодор Ангелов в НПИ 3233 по Плана на новообразуваните имоти на местност Боровец - юг, одобрен със заповед № РД-1-7706(467)/04.12.2002 г. и № РД-1-7706 (68)/11.03.2003 г. на Областния управител на област с административен център Варна.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс / обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006 г. в сила от 12.07.2006 г./, Дирекция “ОСИСД”, Отдел “Земеделие” при Община Варна обявява на: 

 

Красимир Лазаров и всички заинтересовани лица, че на 11.09.2019 г. в 11:30 часа, на място ще се извърши въвод във владение на наследниците на Тодор и Савина Райнови: Тодор Ангелов в НПИ 3242 по Плана на новообразуваните имоти на местност Боровец - юг, одобрен със заповед № РД-1-7706(467)/04.12.2002 г. и № РД-1-7706 (68)/11.03.2003 г. на Областния управител на област с административен център Варна.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс / обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006 г. в сила от 12.07.2006 г./, Дирекция “ОСИСД”, Отдел “Земеделие” при Община Варна обявява на: 

Светлана Ялназова и всички заинтересовани лица, че на 11.09.2019 г. в 11:40 часа, на място ще се извърши въвод във владение на наследниците на Тодор и Савина Райнови: Тодор Ангелов в НПИ 2125 по Плана на новообразуваните имоти на местност Боровец - юг, одобрен със заповед № РД-1-7706(467)/04.12.2002 г. и № РД-1-7706 (68)/11.03.2003 г. на Областния управител на област с административен център Варна.  

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.