Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
16 септември 2019

Обявления на дирекция "ОСИСД", че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка - 16.09.2019 г.

         Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), обнародван в Д.В. бр.30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ при община Варна обявява на: Иванка Стефанова Джурова, както и на всички заинтересовани лица, че по заявление с вх.№ АУ089343ВН/10.09.2019 г. на община Варна от Светлана Стефанова Ангелова, е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка, за признаване право на собственост, по отношение на недвижим имот, представляващ апартамент №158, находящ се в гр.Варна, ул.“Първи май“ бл.36, ет.2. 

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.