Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
18 септември 2019

Обявления на дирекция "ОСИСД", че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка за 154 кв.м. ид. ч. от ПИ № 1042 -18.09.2019 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

         Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна обявява на: Стоянка Атанасова – гр. Варна, Никола Атанасов – гр. Варна, Александър Бояджиев – гр. Варна, Светослав Славов – гр. Варна, Станка Багирова – гр. Варна, Злати Тодоров – гр. Варна  и на всички заинтересовани лица, че: 

        По заявление вх. № АУ 081370 ВН /20.08.2019г. от Атанас Панайотов Димитров и Валерия Тодорова Димитрова, чрез пълномощник адв. Милена Добринова – Нинова, е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка за 154 кв.м. ид. ч. от ПИ1042 с обща площ 1 154 кв.м. 513, ч.514, ч.517 и ч.575 ( по КП 83г. на „Терена северно от Възраждане“) по КП на м. „Планова“, одобрен със Заповед № РД-02-14-416/06.03.2000г. на МРРБ – София.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.