Търсене
19 септември 2019

Списък на кметствата, в които ще се произвеждат избори за кметове на кметства на 27 октомври 2019 г.

Списък на кметствата, в които ще се произвеждат избори за кметове на кметства на 27 октомври 2019 г.

 

Кметство „Тополи“

Кметство „Казашко“

Кметство „Каменар“

Кметство „Звездица“

Кметство „Константиново“