Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
25 септември 2019

Обявление на дирекция "ОСИСД", че е започнало административно производство по издаването на протокол за въвод във владение по ПНИ на м. „Ален мак“ – с.о., землище кв. Виница, гр. Варна - 25.09.2019 г.

У В Е Д О М Л Е Н И Е 

 

        Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна уведомява Анна Иванова – гр. Варна, че: 

        По заявление вх. № АУ 079611 ВН /13.08.2019г. от Димитра Атанасова, е започнало административно производство за издаване протокол за въвод във владение за ПИ515.540 с площ 824 кв.м. по ПНИ на м. „Ален мак“ – с.о., землище кв. Виница, гр. Варна, одобрен със Заповед № РД-1-7706(410)/25.11.2003г. на Областния управител на област с административен център Варна. Необходимо е, в тридневен срок госпожа Иванова да се яви за полагане на подпис (лично или чрез упълномощен представител), в сградата на Община Варна, стая 1205, ет.12. При неявяване, протоколът ще бъде изведен и свален за получаване в Информационен център на Община Варна, без нейния подпис.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.