Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
08 октомври 2019

Обявление на дирекция "ОСИСД", че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка за 293 кв.м.ид.ч. от ПИ 835 в местност „Ален мак” – с.о, землище кв. Виница - 08.10.2019 г.

        Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна обявява на:

-      София Стоилова от гр. Варна, Дебора Стоилова от гр. София и на всички заинтересовани лица, че:             

По искане вх. № АУ 079336 ВН /13.08.2019г. на Община Варна от Стефан Янков Стефанов е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване удостоверение по обстоятелствена проверка за 293 кв.м.ид.ч. от ПИ 835 в местност „Ален мак” – с.о, землище кв. Виница, което ще завърши със заверка на молбите – декларации и издаване на удостоверение, за снабдяване с документ за собственост по обстоятелствена проверка.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.