Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
09 октомври 2019

Обявления на дирекция "ОСИСД", че е започнало административно производство по издаването на протокол за въвод във владение на ПИ 290 по ПНИ на с.о. „Добрева чешма” - 09.10.2019 г.

1. Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал.1 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна, уведомява

-  Димка Иванова от гр. Варна и всички заинтересовани лица, че: 

По искане вх. № АУ 094813 ВН/25.09.2019г. на Община Варна от наследници на Ефтимия Каркаленджева и Димитър Ангелов е започнало административно производство по издаването на протокол за въвод във владение на ПИ 290 по ПНИ на с.о. „Добрева чешма” и на 17.10.2019г. от 10.30 ч. ще се извърши въвод във владение на място. 

 

2. Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал.1 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна, уведомява

-  Димитричка Димитрова от гр. Варна, че: 

Във връзка с започнало административно производство по издаването на протокол за въвод във владение на ПИ 290 по ПНИ на с.о. „Добрева чешма”  по искане на Росица Иванова Димитрова, като наследник на Димитър Ангелов е необходимо в тридневен срок от получаване на настоящото уведомление, да се явите в Община Варна, ет.13, стая 1309 /лично или упълномощено от Вас лице/ за полагане на подпис, като носите документ за самоличност.

При неявяване, протокола за въвод във владение ще бъде издаден без Вашия подпис.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.