Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Обявление на дирекция "ОСИСД", че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка по ПНИ на м. С.О. „Ментеше“, Община Варна - 14.10.2019 г.

Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна обявява на: наследниците на Стефан Илиев Проданов: Жечка Желязкова, Маргаритка Каранфилова, Веселин Василев, Атанаска Пенчева, Валентин Йорданов, Нели Русева, Валентин Василев, Диян Василев, Даниел Колев, Друми Николов, Живко Жеков, Даниела Жекова, Стефка Жейнова и Милка Пенчева; Галина Спасова, Александър Александров, Анелия Стоянова и всички заинтересовани лица, че:            

По заявление вх. № АУ 073583ВН/29.07.2019г. на Община Варна от Владислав Павлов, е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване удостоверение по обстоятелствена проверка за ПИ № 10135.4501.2184 по КККР на м. С.О. „Ментеше“, Община Варна. 

      Производството ще завърши със заверка на молбите – декларации и издаване на удостоверение, за снабдяване с документ за собственост по обстоятелствена проверка.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.