Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
02 декември 2019

Съобщение на дирекция "АГУП" за издадени указания за аварийно-временно укрепване на сградата с административен адрес: бул. „Княз Борис I“ №60, ъг. ул. „Александър Пушкин“, гр. Варна - 02.12.2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 до Соня Стоянова Горнева,

адрес: Ж.К. „Чайка“ №39, ет. 5, ап. 17, гр. Варна

до Иво Стоянов Горнев,

адрес: бул. „Княз Борис I“ №60, гр. Варна

до Иванка Петрова Горнева,

адрес: Ж.К. „Чайка“ №39, ет. 5, ап. 17, гр. Варна

 Моля да се явите в отдел „Недвижимо културно наследство“, дирекция „Архитектура, градоустройство и устройствено планиране“ на Община Варна, на адрес: гр. Варна, бул. „Съборни“ № 19А, ет. 2, ст. 11, за да се запознаете с Указания за аварийно-временно укрепване на сградата с административен адрес: бул. „Княз Борис I“ №60, ъг. ул. „Александър Пушкин“  в гр. Варна, издадени на 01.10.2019 г. на основание чл. 72, ал. 3 от Закона за културното наследство. Предписанията в тях трябва да се изпълнят от всички собственици на сградата в определения срок.

В случай, че в 14-дневен срок от съобщаването, не се явите, за да се запознаете с указанията, ще се счита, че те са Ви съобщени редовно на основание чл. 61 от АПК.

 Съобщението е поставено на таблото за обявления на Община Варна и на сградата с административен адрес: бул. „Княз Борис I“ №60, ъг. ул. „Александър Пушкин“  в гр. Варна в гр. Варна.

 Посочените в съобщението лични данни на физическите лица да се използват само за целите на административното производство и до неговото приключване.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.