Търсене

Издаване на удостоверения за степен за завършеност на строеж - УСЛУГА №9083

УСЛУГА №9083 

Издаване на удостоверение за степен за завършеност на строеж 

Място за подаване на искането за извършване на адм. услуга: Информационен център 

Място за предоставяне  услугата на клиента:

  • Информационен център
  • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
  • По електронен път на e-mail 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга: чл.3, ал.3 на Прил.2 към ЗМДТ и чл.181, ал.2 от ЗУТ 

Необходими документи:

  • Документ за собственост или учредено право на строеж
  • Копие от издаденото разрешение за строеж
  • Копие от протокола за линия и ниво със съответни заверки /изкоп, цокъл, корниз, било/
  • Копие от акт обр.14 за приемане на конструкцията, ако е изграден грубия строеж
  • Пълномощно /в случаите, когато искането се подава от пълномощник/ 

Такса на административната услуга:  100 лв. 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:    до 10 дни 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: 2 месеца, съгласно Заповед № 4238/ 11.12.2006 г. на Кмета на Община Варна 

Изтегли документи

Помощ?

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.