Търсене

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР –  ВАРНА 

 

АДРЕС:  Варна 9000, пл. „Св. Св. Кирил и Методий” № 2 /Козирката/ 

Е-mail: oic_varna@abv.bg,  WEB: http://eufunds.bg/bg/page/861 

тел. 052-820-911, 052-820-955