Търсене

Заверка на копие на документи от техническия архив - УСЛУГА № 39004

УСЛУГА № 39004 

Заверка на копие на документи от техническия архив

Място за подаване на искането за извършване на административната услуга: Информационен център

Предоставяне на административната услуга:

  • На място в Информационен център
  • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
  • По електронен път на e-mail

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга: чл.94, ал.2 от ЗНАФ; чл.26 и чл.37 от Наредба за реда за използване на документите от Националния архивен фонд; чл.104 и чл.107, ал.6 от ЗМДТ

Необходими документи:

1. Актуален документ за собственост – нотариален акт, договор

2. Съдебно удостоверение

3. Копие на нотариално заверено пълномощно (когато искането не се подава лично от заинтересованото лице)

* Задължително се представя оригинал на пълномощно за сверяване от служителя, приемащ искането.

 Такса на административната услуга:

–      обикновена услуга – 3,00 лв./стр.

–      бърза услуга – 6,00 лв./стр.

–      експресна услуга – 9,00 лв./стр.

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

–      обикновена услуга - до 7 дни

–      бърза услуга – до 5 дни  

–      експресна услуга – до 3 дни

Срок  на действие на индивидуалния административен акт - няма законово регламентиран срок

 

Изтегли документи

Помощ?

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.