Търсене
27 септември 2012

Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние /акт за раждане, акт за смърт/ - УСЛУГА № 9008

УСЛУГА № 9008

 

Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние /акт за раждане, акт за смърт/ 

Място за подаване на искането за извършване на административната услуга:

  • За обикновена и бърза услуга – Информационен център
  • За експресна услуга - Гишета от № 1 до № 4 , Сектор ”Гражданско състояние”, Дирекция “ИАО”  

Предоставяне на административната услуга:

  • На гишета от № 1 до № 4 , Сектор ”Гражданско състояние”, Дирекция “ИАО” 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга:

Закон за гражданската регистрация - чл.88, ал.4 и чл.24, ал.1

Закон за местните данъци и такси – чл.110, ал.1, т.3 

Необходими документи: - 

Цена на административната услуга:  

- обикновена услуга:    3.00 лв.

- бърза услуга:              5.00 лв.

- експресна услуга:      10.00 лв. 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:  

- обикновена услуга:    7 дни

- бърза услуга:              3 дни

- експресна услуга:      1 ден 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок 

Изтегли документи

Помощ?

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.