Търсене
27 септември 2012

Издаване на удостоверение за раждане-дубликат - УСЛУГА № 9009

УСЛУГА  № 9009

 

Издаване на удостоверение за раждане-дубликат 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга:

  • За обикновена и бърза услуга – Информационен център
  • За експресна услуга - Гишета от № 1 до № 4, Сектор ”Гражданско състояние”, Дирекция “ИАО” 

Предоставяне на административната услуга:

  • На гишета от № 1 до № 4, Сектор ”Гражданско състояние”, Дирекция “ИАО”
  • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя) 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга:

Закон за гражданската регистрация – чл.88 ал.1, т.1, във връзка с чл.40, ал.1, изр.трето и Закон за местните данъци и такси – чл.110, ал.1, т.4

Такса на административната услуга:

- обикновена услуга:    3.00 лв.

- бърза услуга:              5.00 лв.

- експресна услуга:      10.00 лв. 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

обикновена услуга:    7 дни

бърза услуга:              3 дни

експресна услуга:      веднага 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изтегли документи

Помощ?

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.