Търсене
15 януари 2013

Издаване на удостоверение за семейно положение - УСЛУГА № 39010

УСЛУГА № 39010

Издаване на удостоверение за семейно положение 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга: Информационен център 

Предоставяне на административната услуга:

  • На гише № 30, Сектор ЕСГРАОН, Дирекция “ИАО”
  • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
  • По електронен път на e-mail 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга:

чл.24 ал.2 и чл.106 от Закон за гражданската регистрация.

Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението /Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройство и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр.37 от 15.05.2012г./ - чл.13 и чл.14 

Такса на административната услуга:

- обикновена услуга:    3.00 лв.

- бърза услуга:              5.00 лв.

- експресна услуга:      10.00 лв. 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

обикновена услуга:           7 дни

бърза услуга:                      3 дни

експресна услуга:              1 ден 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок 

Изтегли документи

Помощ?

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.