Търсене

Проверка готовността за разкриване и издаване на разрешително за ползване на плувен басейн - УСЛУГА №39027

УСЛУГА №39027

Проверка готовността за разкриване и издаване на разрешително за ползване на плувен басейн 

Място за подаване на заявлението за извършване на административната услуга: Информационен център

Място на предоставяне на услугата на клиента:

 • Информационен център
 • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
 • По електронен път на e-mail

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга: Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяване на водните площи, чл.5

Необходими документи :

 • Документ удостоверяващ правото на стопанисване на обекта;
 • Документ за платена такса-150 лв.
 • Договор за СПРЕ /специализиран подвижен реанимационен екип/;
 • Документи на спасителите;
 • Протоколи от микробиологични и физикохимични резултати на проби вода;
 • Декларация за информираност

Цена на административната услуга: 150 лв.

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

обикновена услуга: до 14 дни

Срок  на действие на индивидуалния административен акт:

 • За целогодишен басейн – една година от датата на издаване на Разрешителното за ползване на плувен басейн;
 • За сезонен басейн – до 31 октомври на съответната календарна година.

Изтегли документи

Помощ?

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.