Търсене

Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с увреждания и използване на улеснения при паркиране - УСЛУГА №9029

УСЛУГА №9029

  

Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с увреждания и използване на улеснения при паркиране

Място за подаване на заявлението за извършване на административната услуга: Община Варна, етаж 1, гише №13 - „Здравеопазване”.

Място на предоставяне на услугата на клиента: Община Варна, етаж 1, гише №13 - “Здравеопазване”

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга:

Закон за движение по пътищата, чл.99а, ал.1 , ал.2  и ал.3  и

Решение на Общински съвет – Варна № 1414-14, Протокол № 15/20.05.2009 г.

Решение на Общински съвет – Варна № 75-10, Протокол № 3/14,15.12.2011 г.

Решение на Общински съвет – Варна № 800-6, Протокол №14/19.12.2012 г.

Необходими документи :

  • Копие на експертно решение на ТЕЛК
  • Копие на документ за самоличност
  • Актуална цветна снимка (паспортен формат) – 1 бр.
  • Декларация, относно условията за ползване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с увреждания

Цена на административната услуга: безплатна. 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

обикновена услуга: 10 работни дни 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт:

Картата е със срок – срока, до който важи експертното решение на ТЕЛК, а когато експертното решение на ТЕЛК е със срок – пожизнен, картата се преиздава на всеки 5/пет/ години.

Изтегли документи

Помощ?

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.