Търсене
Начало » Други

Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Варна

Към страницата на Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Варна

Проект № BG161PO001-1.4.07-0012 “Подкрепа за разработване на ИПГВР“,изтегли документи:

Писмо на Министерството на Регионалното развитие от 17.12.2013 г.

Окончателен доклад ИПВГР - Варна, 10.12.2013 г.

Решение на Общински съвет - Варна № 1296-3/ Протокол № 27/13.01.2014 г.

Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Варна – файлове

 

Изтегли документи

Помощ?