Търсене

Издаване на удостоверение, относно собствеността на имота-УСЛУГА №9035

УСЛУГА №9035

Издаване на  удостоверение, относно собствеността на имота

Място за подаване на заявлението за извършване на административната услуга: Информационен център

Предоставяне на административната услуга:

  • Информационен център
  • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
  • По електронен път на e-mail

Нормативна уредба по предоставянето на административната услуга:  чл. 5 от ЗОС 

Необходими документи:

            1. Актуална скица на имота

            2. Документ за собственост, ако заявителят притежава такъв;

            3. Съдебно удостоверение.

Цена на административната услуга:

обикновена услуга   – 10,00 лв

бърза услуга   – 20,00 лв.

експресна услуга  -  30,00 лв

       

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

обикновена услуга – до 30 дни 

бърза услуга – до 7 дни 

експресна услуга – до 3 дни 

 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: 6 (шест) месеца 

Изтегли документи

Помощ?

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.